Grau Nutrició Humana i Dietètica

TFG associat a Màster en Investigació Biomèdica

Els TFGs ofertats pels laboratoris de la Facultat de Medicina – IRB Lleida contemplen la possibilitat de ser continuats en el Treball Final de Master.