Grau Nutrició Humana i Dietètica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100601 BIOLOGIA I GENÈTICA T 9
100602 QUÍMICA BÀSICA T 6
100603 ANATOMIA HUMANA T 9
100607 ANTROPOLOGIA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100600 BIOQUÍMICA I METABOLISME T 9
100604 FISIOLOGIA T 9
100605 BIOESTADÍSTICA T 6
100606 PSICOLOGIA T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
100638 BROMATOLOGIA B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
100642 NUTRICIÓ B 9
100643 DIETÈTICA B 9
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100609 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
100619 FISIOPATOLOGIA B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
100643 DIETÈTICA B 9
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
100614 DRET, ÈTICA I DEONTOLOGIA EN LA NUTRICIÓ HUMANA B 6
100621 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100644 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
100615 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
100639 INTERACCIÓ FÀRMAC-NUTRIENT B 3
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100624 ALIMENTACIÓ I ESPORT O 6
100625 COMPONENTS BIOACTIUS DELS ALIMENTS O 6
100626 SISTEMES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA I CÀTERING O 6
100627 PSICOPATOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ O 6
100628 NUTRIGENÒMICA O 6
100629 NUTRACÈUTICS I ENVELLIMENT O 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
100636 DIETÈTICA APLICADA O 3
100637 METABOLISME I NUTRICIÓ O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100622 PRÀCTICUM B 30
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100631 TREBALL DE FI DE GRAU B 6