Grau Nutrició Humana i Dietètica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100602 QUÍMICA BÀSICA T 6
100607 ANTROPOLOGIA T 6
100603 ANATOMIA HUMANA T 9
100601 BIOLOGIA I GENÈTICA T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100600 BIOQUÍMICA I METABOLISME T 9
100606 PSICOLOGIA T 6
100604 FISIOLOGIA T 9
100605 BIOESTADÍSTICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100638 BROMATOLOGIA B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
100642 NUTRICIÓ B 9
100643 DIETÈTICA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100643 DIETÈTICA B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
100609 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
100619 FISIOPATOLOGIA B 9
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100644 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
100621 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
100614 DRET, ÈTICA I DEONTOLOGIA EN LA NUTRICIÓ HUMANA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
100615 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100639 INTERACCIÓ FÀRMAC-NUTRIENT B 3
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
100626 SISTEMES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA I CÀTERING O 6
100629 NUTRACÈUTICS I ENVELLIMENT O 6
100627 PSICOPATOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ O 6
100624 ALIMENTACIÓ I ESPORT O 6
100625 COMPONENTS BIOACTIUS DELS ALIMENTS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100637 METABOLISME I NUTRICIÓ O 3
100636 DIETÈTICA APLICADA O 3
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100622 PRÀCTICUM B 30
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100631 TREBALL DE FI DE GRAU B 6