Grau Nutrició Humana i Dietètica

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en  Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Lleida
Centre docent:  Facultat de Medicina
                       C/ Montserrat Roig nº 2 
                       25008 Lleida
                       T (+34) 973 70 24 00
                       http://www.medicina.udl.cat                    

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
· Matèries de formació bàsica (FB) 60
· Matèries obligatòries (B) 120
· Matèries optatives (O) 24
· Treball fi de grau (F) 6
· Pràcticum (P) 30
Total 240

 

Curs 2023-241er CURS (60 CRÈDITS)
1R SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100601 BIOLOGIA I GENÈTICA FB 9        
100603 ANATOMIA HUMANA FB 9        
100602 QUÍMICA BÀSICA FB 6        
100607 ANTROPOLOGIA FB 6        
2N SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100600 BIOQUÍMICA I METABOLISME FB 9        
100604 FISIOLOGIA FB 9        
100605 BIOESTADÍSTICA FB 6        
100606 PSICOLOGIA FB 6        
2N CURS (60 CRÈDITS)
1R SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100638 BROMATOLOGIA B 9        
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9        
100642 NUTRICIÓ B 9        
100640 AVALUACIÓ DE L’ESTAT NUTRICIONAL B 3        
2N SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100619 FISIOPATOLOGIA B 9        
100609 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6        
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6        
100643 DIETÈTICA B 9        
3R CURS (60 CRÈDITS)
1R SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTÀRIA B 6        
100614 DRET, ÈTICA I DEONTOLOGIA EN LA NUTRICIÓ HUMANA B 6        
100621 EPIDEMOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9        
100644 NUTRICIÓ CLÍNICA B 9        
2N SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6        
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9        
100639 INTERACCIÓ FÁRMACO NUTRIENT B 3        
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6        
100615 TICS APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6        
4T CURS(60 CRÈDITS)
1R SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100624 ALIMENTACIÓ I ESPORT OP 6        
100625 COMPONENTS BIOACTIUS DELS ALIMENTS OP 6        
100626 SISTEMES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA I CÀTERING OP 6        
100627 PSICOPATOLOGIA DE L’ALIMENTACIÓ OP 6        
100629 NUTRICÈUTICS I ENVELLIMENT OP 6        
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS OP 6        
100628 NUTRIGENÒMICA OP 6        
100636 DIETÈTICA APLICABLE OP 3        
100637 METABOLISME I NUTRICIÓ OP 3        
2N SEMESTRE        
Código Asignatura Tipo Créditos        
100622 PRÀCTICUM PR 30        
100631 TREBALL FINAL DE GRAU TFG 6        

 

Pre-requisits per al grau en Nutrició Humana i Dietètica

 Pre-requisits Matèries Obligatòries s’han de tenir superades les següents matèries per poder-se matricular a:

 Dietètica -100643: s’ha de matricular al mateix curs acadèmic que:

 • Nutrició -100642
 • Avaluació de l'estat Nutricional -100640

Suport nutricional -100641:

 • Dietètica -100643
 • Nutrició -100642
 • Avaluació de l'estat Nutricional-100640

 Nutrició clínica -100644:

 • Dietètica -100643
 • Nutrició -100642
 • Avaluació de l'estat Nutricional -100640

Pre-requisits Pràcticum: Per poder matricular‐se del pràcticum -100622 s'han de tenir superades les matèries següents:

 • Bromatologia -100638,
 • Processament d'Aliments -100609
 • Nutrició -100642
 • Dietètica –100643
 • Avaluació de l'estat Nutricional -100640
 • Fisiopatologia -100619

Per poder-se matricular del Pràcticum cal tenir superades o bé matriculades simultàniament les assignatures següents:

 • Nutrició Clínica 100644
 • Suport nutricional 100641

Pre-requisits Matèries Optatives s'han de tenir superades les matèries següents:

 Alimentació i esport-100624:

 • Bioquímica i metabolisme -100600
 • Nutrició -100642
 • Avaluació Estat Nutricional-100640
 • Bromatologia-100638
 • Dietètica-100643

Nutrigenòmica-100628:

 • Biologia i genètica -100601
 • Bioquímica i metabolisme -100600
 • Bioestadística -100605

Sistemes de Restauració col·lectiva i càtering -100626:

 • Processat d'aliments -100609
 • Higiene dels productes alimentaries -100611
 • Qualitat i seguretat alimentaria -100612

Nutracèutics i envelliment-100629:

 • Biologia i genètica -100601
 • Química bàsica -100602
 • Bioquímica i metabolisme -100600
 • Nutrició -100642
 • Avaluació estat nutricional -100640

Nutrició en Pacients Crítics i Dependents-100630:

 • Suport nutricional -100641
 • Nutrició clínica -100644

 Psicopatologia de l'alimentació 100627:

 • Psicologia -100606

Components bioactius dels aliments 100625:

 • Nutrició - 100642
 • Avaluació estat nutricional -100640
 • Bromatologia -100638