Grau Nutrició Humana i Dietètica

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES DEL GRAU

La importancia de las GLP Buenas Prácticas de Labotatorio

Curs 2023-24


4T CURS - REALITZACIÓ PRÁCTIQUES DEL GRAU        
2N SEMESTRE        
Codi Assignatura Tipus Crèdits        
100622 PRÀCTICUM PR 30        

 

Pre-requisits Pràcticum: Per poder matricular‐se del pràcticum -100622 s'han de tenir superades les matèries següents:

  • Bromatologia -100638,
  • Processament d'Aliments -100609
  • Nutrició -100642
  • Dietètica –100643
  • Nutrició clínica -100644
  • Avaluació de l'estat Nutricional -100640
  • Fisiopatologia -100619
  • Suport nutricional -100641 (en el cas que no s’hagi superat a tercer curs es podrà matricular en el mateix curs que el pràcticum en període d’ampliació de matricula del pràcticum).