Grau Nutrició Humana i Dietètica

Fitxa de la titulació

Nom

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Curs acadèmic

2023_2024

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

18,46 €/crèdit

Centre que l'imparteix

Facultat de Medicina

Any d'inici

2016

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà

Places

45

Coordinació

Núria Eritja nuria.eritja@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia
Doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia
Doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Ofertes Treball Final de Grau
Ofertes Treball Final de Grau
Ofertes Treball Final de Grau
JORNADA D'ACOLLIDA CURS 2023_24
JORNADA D'ACOLLIDA CURS 2023_24
JORNADA D'ACOLLIDA CURS 2023_24

La nutrició és un dels factors més determinants en la salut de la població. Es considera que els hàbits alimentaris són la segona causa de malaltia i mort evitable en el món occidental, després del tabac. Així mateix, la desnutrició és la principal causa de mort en els països del Tercer Món. La dietètica i la nutrició són, per tant, una qüestió de salut pública a tot el planeta.

 

L'ensenyament dintre del grau en Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu formar professionals que siguin capaços d'entendre el procés de la nutrició i aplicar aquests coneixements en el camp de la dietètica, adquirir una formació bàsica per iniciar-se com a investigadors tant en l'àmbit de la nutrició com en el de la dietètica i inculcar una formació transversal que els permeti treballar amb altres professionals de l'àmbit de les Ciències de la Salut (equips multidisciplinaris), tant en la pràctica assistencial com en la investigació.

NOTES DE TALL
CURS 1A ASSIGNACIÓ 2A ASSIGNACIÓ
2019
8,066 6,998
2020 8,431 7,076
2021 8,638 8,300
2022 8,842