Grau Nutrició Humana i Dietètica

CASANOVAS MARFA, JOAN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: joan.casanovas@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 2 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 3 COMPORTAMENT ORGANITZACIONAL
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 4 VALORACIÓ D'EMPRESES I ESTRATÈGIA FINANCERA
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 4 COMPORTAMENT ORGANITZACIONAL