Grau Nutrició Humana i Dietètica

DRAPER FONT, MERITXELL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: meritxell.draper@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicologia General Sanitària - UdL 1 PSICOLOGIA DE LA SALUT EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 1 PSICOLOGIA
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 1 PSICOLOGIA DE LA SALUT EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT