Grau Nutrició Humana i Dietètica

RUBIO FERRAZ, MARIA PUY

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: MEDICINA
Email: puy.rubio@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 4 PRÀCTICUM
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTICUM