Grau Nutrició Humana i Dietètica

ARANTEGUI JIMENEZ, JAVIER

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: TECNOLOGIA, ENGINYERIA I CIÈNCIA D'ALIMENTS
Adreça electrònica: javier.arantegui@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària - UdL PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 2 AMPLIACIÓ D'ANÀLISI D'ALIMENTS
Grau en Biotecnologia - UdL 2 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 3 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 3 FONAMENTS D'ENGINYERIA D'ALIMENTS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 3 INSTAL·LACIONS AUXILIARS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 3 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 GESTIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA

Recerca

Grup de recerca: Postcollita
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Inactivación enzimática y evaluación de la calidad de zumo de melocotón con HMPEF 01/01/1996 31/12/1996 AMALIA MONICO PIFARRE
CERTA. Funcionament Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals 2008-2009 01/01/2008 31/12/2009 GRUP RECERCA TECNOLOGIA DE PRODUCTES VEGETALS (TPV-CERTA)
Aplicación de tecnologías innovadoras de descontaminación para la mejora de la calidad de alimentos de cuarta gama 01/01/2011 30/06/2014 ROBERT CARLES SOLIVA FORTUNY
Estrategias innovadoras para el desarrollo de alimentos vegetales de alto valor funcional mediante la aplicación de tecnologías no-térmicas 01/01/2014 30/09/2017 ROBERT CARLES SOLIVA FORTUNY, PEDRO ÉLEZ MARTÍNEZ
Nuevas tecnologias en el procesado de zumos de fruta. Aplicación de campos eléctricos de alto voltaje 01/07/1995 30/06/1998 OLGA MARTÍN BELLOSO
L'ensenyament integrat de llengua anglesa i continguts curriculars en l'àmbit universitari: una experiència de col·laboració docent en la titulació de Ciència i tecnologia dels aliments 01/07/2005 31/05/2007 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Curs interactiu sobre conservació d'alliments per mètodes tèrmics 01/11/2001 31/07/2002 ESTANISLAU FONS SOLE
Programa de mejora educativa de la licenciatura en ciencia y tecnologia d ealimentos (LCTA) en relación a su adaptación al espacio europeo de educación superior (EEES) 01/11/2005 31/10/2006 ANTONIO JAVIER RAMOS GIRONA
Obtención de frutas mínimamente procesadas mediante agentes y recubrimientos de origen natural. Estabilidad microbiológica y evolución del color y la actividad fisiológica. 01/12/2003 30/11/2006 OLGA MARTÍN BELLOSO
Obtención de subproductos de zumos de fruta estabilizados mediante nuevas tecnologías 30/12/1999 29/12/2001 OLGA MARTÍN BELLOSO
Intervenció pedagògica a les assignatures en Anglès a la FDE i l'ETSEA. 30/12/2009 29/12/2010 GUZMAN MANCHO BARÉS
Publicacions Any Autors Tipus
Evaluación de una experiencia piloto de CLIL/AICLE en el àrea de tecnología de alimentos 2008 Arántegui J, Clemente M, Cots JM. Acta congrés
Integrating ISO 9001 and ISO 14001 in business management 2006 Martín-Belloso O, Arántegui J. Publicació electrònica
Control de procesos en la indústria alimentaria 2004 Arántegui J Apunts docents
Effect of high intensity pulsed electric fields and heat treatments on vitamins of milk 2002 Bendicho S, Espachs A, Arántegui J, Martín O. Article d'investigació
Procesado de alimentos mediante pulsos eléctricos de alta intensidad de campo. II. Efecto sobre microorganismos y componentes de los alimentos 2001 Bendicho S, Arántegui J, Martín O. Article d'investigació
Cálculo de coeficientes de transmisión de campo eléctrico mediante análisi de red 1999 J. Arántegui, J.R. Rosell, O. Martín Llibre d'investigació
Control de procesos en la indústria alimentaria 1998 Arántegui J Llibre docent
Evaporadores en la industria de zumos de fruta 1998 Garza S, Arántegui J, Ibarz A. Article d'investigació
Manual de utilización de la instalación de tratamiento por pulsos eléctricos de alta tensión de la planta piloto del DTA de la UdL 1998 J. Arantegui, J.R. Rosell, O. Martín Altres llibres
Aplicación de los pulsos eléctricos de alta intensidad de campo para la conservación de alimentos 1998 Rosell JR, Arántegui J, Barbosa-Cánovas G, Martín O. Article d'investigació
Evaluación de lazos de control 1998 Arantegui J, Rosell JR. Review
Manual de utilización de la instalación de tratamiento por pulsos eléctricos de alta tensión de la planta piloto del DTA de la UdL. 1998 Arántegui J, Rosell JR, Martín O. Editor llibre d'investigació
Conservación de alimentos mediante aplicación de pulsos eléctricos de alta intensidad de campo 1997 Arántegui J, Barbosa-Cánovas GV, Martín O. Article d'investigació
Kinetics of the UV Degradation of Atrazine in Aqueous Solution in the Presence of Hydrogen Peroxide 1995 Arántegui J, Prado J, Chamarro E, Esplugas S. Article d'investigació
Degradation of 2,4-D by Ozone and Light 1994 Prado J, Arántegui J, Chamarro E, Esplugas S. Article d'investigació