Bachelor's degree Human Nutrition and Dietetics

Equip de Protecció Individual

Durant les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada davant els possibles riscos.

 

Els/les alumnes del Grau en Nutrició Humana i Dietètica en el desenvolupament de les pràctiques serà obligatori l´ús de la bata

Es poden adquirir a la botiga Údels de la UdL

 
BATA SANITÀRIA BLANCA UdL
 

Bata sanitària blanca unisex de màniga llarga

Tancament central amb botons i logo UdL serigrafiat

 

 

El personal docent informarà de quins són els EPI que cal d'utilitzar en cada pràctica i les normes de seguretat a seguir.